1. Is de fiets niet geregistreerd in Bikebank?  Aangifte doen bij de lokale politie of via internet "police-on-web"
  2. Is de fiets geregistreerd in Bikebank?  Mogelijkheid om op de website Bikebank  op het moment van vaststelling van diefstal van de fiets aan te duiden dat de fiets gestolen werd.  Op die manier gaat er geen tijd verloren en wanneer  er een controle van de fiets plaatsvindt  in Bikebank  op basis van framenummer of eventueel op merk, type en kleur van de fiets is de kans groot dat je fiets wordt teruggevonden.  Hoe meer gegevens beschikbaar van de fiets hoe groter de kans op terugvinden, het aanbrengen van een foto is aan te bevelen.   De aangifte bij politie blijft belangrijk, het nummer van proces-verbaal van diefstal kan ingevuld worden bij de fietsgegevens op de site Bikebank en is nuttig voor de politiediensten wanneer  de fiets teruggevonden wordt.  
  3. Is de fiets geregistreerd in Bikebank en gelabeld met het bikebanklabel?  Eveneens mogelijkheid om in Bikebank om aan te duiden dat de fiets gestolen werd.  Een controle van de fiets kan gebeuren door  eenvoudige scanning van de qr-code op het label.  De scanning laat toe om te zien waar, wanneer en door wie de scanning gebeurt.  De eigenaar van de fiets wordt in kennis gesteld door het systeem via mail,  evenals Bikebank en eventuele verzekering.  Degene die scant ziet onmiddellijk om welke fiets het gaat, merk, type, framenummer, eventueel foto van de fiets en de status, op te zoeken of niet?   Het aanbrengen van het label verhoogt de kans op terugvinden van de gestolen fiets gevoelig omdat het toelaat eenvoudige routinechecks  te doen van fietsen die op de openbare weg of in verdachte omstandigheden  worden aangetroffen.   Door de eenvoudige scanning kan de gestolen fiets herkend worden als gestolen.  De gelabelde fiets heeft naast het label dat de controle vergemakkelijkt ook nog de basisgegevens, merk, type, kleur, framenummer die 100 % zekerheid bieden dat het om de betreffende fiets gaat.  Een fiets die sporen vertoont van een verwijdert  label is en geen framenummer meer heeft kan niet meer aan een goedmenende koper verkocht worden.   De aangifte bij politie blijft belangrijk, het nummer van het proces-verbaal van diefstal kan ingevuld worden door U als slachtoffer bij de gegevens van diefstal.  
  4. Potentiële kopers van een fiets worden aangeraden om op Bikebank te checken of de aangeboden fiets al dan niet geregistreerd en eventueel als "op te zoeken" staat aangegeven. 
  5. Kans op terugvinden van een gestolen fiets: in 3% van de gevallen worden gestolen fietsen terugbezorgd aan de eigenaar (Antwoord op de parlementaire vraag nr. 1664 van 21 september 2016.